MATURANTI 2021

         Učenici, maturanti školske 2020/2021. godine su na osnovu ankete sprovedene od strane PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE službe izabrali sledeće predmete za polaganje IZBORNOG I PRAKTIČNOG dela MATURSKOG ispita.

Anketu po odeljenjima možete pogledati ovde!!!

Comments are closed.