PRIJAVA NASILJA

NACIONALNA PLATFORMA: Č U V A M   T E !!!

ili facebook stranica!!!

Poštovani učenici, molimo Vas da ako imate saznanja

za bilo kakav vid nasilja u školi i van nje,

ISTO PIJAVITE OVDE!!!

Comments are closed.