Operater mašinske obrade

U okviru ovog zanimanja, učenici se osposobljavaju za zanimanja METALOSTRUGAR i METLOGLODAČ.

Pored starih zanimanja METALOSTRUGAR i  METALOGLODAČ, u kojima se učenici u potpunosti osposobljavaju za poslove na konvencionalnim mašinama, strugu i glodalici, u okviru ovog zanimanja učenici se osposobljavaju i za rad na CNC strugu i CNC glodalici.

Za ovo zanimanje, posebno interesovanje, pokazalo je svih pet kompanija.

Dualno obrazovanje podrazumeva da učenik u kompaniji u kojoj ima praksu od nje dobija platu za svoj rad. 

Cilj je da se zaposli većina mladih do 25 godina. U sve ovo biće uključeni Ministarstvo prosvete i Privredna komora Srbije kao i GIZ (nemačka organizacija za međunarodnu saradnju).            

I da naglasimo, svaki poslodavac će imati obavezu da učenicima na praksi obezbedi topli obrok, markicu, radnu opremu i da im plati osiguranje. Nadoknada za učenike neće biti niža od minimalne cene rada po satu. U prvoj godini taj iznos će biti manji jer đaci tada imaju najmanje radnog iskustva, a onda će u drugoj i trećoj godini sa rastom njihove produktivnosti na poslu i zarada biti veća.

Završavanjem bilo kojeg od ovih trogodišnjih zanimanja, učenik može u našoj školi da se, kroz vanredno školovanje, doškoluje do četvorogodišnjih tj.tehničarskih zanimanja.

Takođe, posle dve godine rada, može da završi i specijalizaciju tj.peti stepen za sva trogodišnja zanimanja koje završi u našoj školi.

Nastavni plan i program možete posgledati OVDE!!!

Comments are closed.