Elektrotehničar informacionih tehnologija

     Elektrotehničar informacionih tehnologija, obrazovni profil razvijen kao odgovor na potrebe savremenog društva čije se funkcionisanje, ni u kom domenu ne može zamisliti bez kontinuirane i intenzivne primene informacionih i komunikacionih tehnologija.

     Osnovni cilj obrazovanja učenika u obrazovnom profilu Elektrotehničar informacionih tehnologija, je sticanje znanja i veština koja će im omogućiti rad u industriji informacionih tehnologija.

Nastava se odvija u malim grupama u savremenim kabinetima.

U toku četvorogodišnjeg školovanja učenici stiču znanja o:

 • karakteristikama i funkcijama računarskog hardvera,

 • funkcijama, instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema i dodatnog softvera,

 • komunikacionim tehnologijama, računarskim mrežama i pasivnoj i aktivnoj mrežnoj opremi,

 • Internet tehnologijama, protokolima i korisničkim servisima,

 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi veb stranica,

 • kreativnom i funkcionalnom planiranju i izradi veb aplikacija,

 • objavljivanju veb sajtova i aplikacija na veb serveru,

 • konceptu objektno-orijentisanog programiranja,

 • projektovanju informacionih sistema,

 • kreiranju i korišćenju baza podataka, strukturi elektronskih poslovnih sistema i oblicima elektronskog poslovanja,

 • sigurnosti informacionih sistema, prevenciji i detekciji napada,

 • izradi i načinu korišćenja tehničke dokumentacije

 • primeni osnovnih principa komunikacije i organizacije u preduzeću

Po završetku školovanja učenici će biti osposobljavani za postavljanje i održavanje operativnog sistema računara, izradu desktop aplikacija, statičkih i dinamičkih veb prezentacije i veb aplikacija, kreiranje i modelovanje baza podataka, održavanje i provera sigurnosti informacionih sistema. Moćiće da rade u softverskoj industriji, dobijaju i odličnu osnovu i predznanje ukoliko se odluče za nastavak školovanja na strukovnim ili akademskim studijama.

Nastavni plan i program možete preuzeti    ODMAH  I OVDE!!!

Comments are closed.