PRE (DO) KVALIFIKACIJA


I JOŠ DA ZNATE DA SU …..

Ispitni rokovi za vanredne učenike u školskoj 2023/2024. godini novembarski, januarski, aprilski, junski i avgustovski.

Na redu je: 

 

NOVEMBARSKI ispitni rok 2023. godine, tako da je:

   
Prijavljivanje ispita (pre/dokvalifikacija/nastavak školovanja)
13.11.-17.11.2023.
Polaganje pismenog ispita iz matematike
22.11.2023. u 16 časova
Polaganje pismenog ispita iz srpskog jezika i književnosti
23.11.2023. u 16 časova
Polaganje pismenog ispita iz stranog jezika
24.11.2023. u 16 časova
Polaganje usmenih ispita i praktične nastave
25.11.2023. u 8:30 časova
Polaganje maturskog ispita iz srpskog jezika i književnosti
27.11.2023. u 16 časova
Polaganje izbornog predmeta maturskog ispita
28.11.2023. u 10 časova
Odbrana maturskog i završnog rada
29.11.2023.

 


 
1. PRIJAVA ZA UPIS OVDE!!!

Popounjen obrazac poslati na mail adresu

prijava.ispiti@tehniar.com

 

2. PREUZMITE ISPITNA PITANJA iz:

1. Mašinstvo i obrada metala

2. Elektrotehnika

3. Hemija i nemetali

4. Opšteobrazovni predmeti

5. MATEMATIKA (III i IV stepen)

          5.1. Zadaci iz matematike za četvrti stepen –  četvrti razred

6. https://sites.google.com/site/motornavozilats/

7. https://sites.google.com/site/prakticnanastavapitanja/home

 

3. CENOVNIK ISPITA:

a) ispit sa pismenim (srpski jezik, matematika, strani jezik)   1.000,00 dinara

b) ispit bez pismenog      – 1.000,00 dinara

c) praktična nastava        – 1.000,00 dinara

d) ispiti sa vežbama     – 1.000,00 dinara (pogledati podstranu, gde su plavom bojom osenčeni PREDMETI SA VEŽBAMA, po razredima i profilima)

е) završni ispit                – 2.500,00 dinara

f) maturski ispit              – 3.000,00 dinara

Školarina za prekvalifikaciju 9.500,00 dinara

Školarina za dokvalifikaciju 22.500,00 dinara

 

4. PRIJAVU ZA ISPIT možete preuzeti OVDE!!!

Popunjenu prijavu poslati na mail: 

prijava.ispiti@tehniar.com 

najkasnije 5 dana pre polaganja ispita.

Polaganje ispita jedino moguće uz primerak uplatnice!!!  

Napomena: Prijavu ispita izvršiti najkasnije do 24.11.2023. godine.

Sve prijave nakon tog termina biće nevažeće.

 

UPLATU IZVRŠITI NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE BROJ:

840-1251666-97, poziv na broj: 22023207

Comments are closed.