ISPITNA PITANJA I TEME

Odabir predmeta za IZBORNI i PRAKTIČNI deo maturskog ispita od strane učenika po područjima rada i obrazovnim profilima:

1. Elektrotehničar automatike

2. Tehničar za zaštitu životne sredine

Comments are closed.