UČENIČKI PARLAMENT

    Na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, u našoj školi je oformljen učenički parlament. Zadaci parlamenta su:
– davanje predloga i mišljenja stručnim organima školskom odboru;
– savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi,
– godišnjem programu rada, školskom razvojnom planu, slobodnim i vannastavnim aktivnostima,
– učešće na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje;
– razmatranje odnosa i saradnja učenika i nastavnika, vaspitanja i stručnog saradnika;
– obaveštavanje učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje.

Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi. Parlament se bira svake školske godine i ima predsednika. 

          Članovi parlamenta za školsku 2019./2020. godinu su

Comments are closed.