STRUČNI SARADNICI

Ristić Jelena, diplomirani pedagog, pedagog škole
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakočević Marija, diplomirani psiholog, psiholog škole
 
Nastić Ana, diplomirani istoričar, bibliotekar
Đorđević Zorica, diplomirani  geograf, bibliotekar
Čolović Nataša, diplomirani istoričar umetnosti, bibliotekar
Kaličanin Dragica, profesor engleskog jezika i književnosti, bibliotekar

Comments are closed.