FUNKCIONIŠE

Preko svojih upravnih, rukovodećih, stručnih i savetodavnih organa:

1. Organ upravljanja škole je Školski odbor

2. Rukovodeći organ škole je direktor škole

3. Stručni organi škole su:

  • Nastavničko veće
  • Odeljenjska veća
  • Stručna veća 

1. Elektrotehnika

2. Mašinstva i obrade metala

3. Hemija, nemetali i grafičarstvo

4. Srpski jezik i književnost i strani jezik

5. Matematika i informatika

6. Fizičko vaspitanje

7. Humanističke nauke

  • Aktivi  za

– RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA

– RAZVOJNI PLAN ŠKOLE

– SAMOVREDNOVANJE

  • Stručni saradnici

1. Pedagog škole

2. Školski bibliotekar

3. Organizatori praktične nastave

  • Pedagoški kolegijum 

čine predesdnici stručnih veća i aktiva, direktor, pedagog škole.

Savetodavni organ škole je SAVET RODITELJA

Comments are closed.