ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor je organ upravljanja u školi.
Sastav i imenovanje, mandat i nadležnost Školskog odbora propisani su Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (član 53 – 57. Prosvetni glasnik br. 71/2009.).
Školski odbor Tehničke škole čine devet članova od kojih su tri člana iz redova zaposlenih, tri člana su predstavnici Saveta roditelja i tri člana su predstavnici lokalne samouprave.
Školski odbor imenovan je odlukom Skupštine opštine Aranđelovac, na period od 2022. godine do 2026. godine. 
 
Predstavnici škole
Ana Nastić 
Biljana Milanović 
Selena Popović, predsednik Školskog odbora
 
Predstavnici lokalne samouprave
Živomir Lazarević 
Nenad Kovačević 
Petar Jerinić

Predstavnici saveta roditelja
Milena Milošević
Tanja Milanović
Ivan Ivović

Comments are closed.