DOKUMENTA ZA UPIS

Upis vanrednih učenika

Vanredni učenici koji se upisuju u 2,3. i 4. razred ili koji se upisuju na program prekvalifikacije, dokvalifikacije ili specijalizacije podnose sledeća dokumenta: 

  • Prijavu za upis učenika u srednju školu,
  • Svedočanstva o završenim prethodnim razredima,
  • Diplomu o završenom srednjem obrazovanju (za one kandidate koji se upisuju na prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili specijalizaciju),
  • Uverenje o radnom iskustvu (za kandidate koji upisuju specijalizaciju),
  • Izvod iz matične knjige rođenih (može biti stariji od šest meseci),
  • Fotokopija lične karte,
  • Lekarsko uverenje o ispunjavanju zdravstvenih uslova koji su propisani za obrazovni profil u koji se učenik upisuje.
  • Potvrdu o uplaćenoj školarini.

Comments are closed.