Tehničar za zaštitu životne sredine

   I ove školske godine u našu školu se upisuju tehničari za zaštitu životne sredine. U četvorogodišnjem školovanju učenik se osposobljava za rad na sledećim poslovima: praćenje emisija štetnih materija u tehnološkim procesima, procena emisije i evidentiranje emisije u raznim fazama procesa, upravljanje procesima sa ciljem smanjenja emisija štetnih materija, praćenje intenziteta korišćenja sirovina u procesima, učešće u kontroli rada postrojenja, rad na kontrolnim punktovima i alarmiranje pojave zagađujućih materija, praćenje ispuštanja zagađivača u životnu sredinu, praćenje emisije štetnih i opasnih materija, staranje o pravilnom skladištenju hemikalija i drugih otpadnih materija, kontroliše parametre u postrojenjima za prečišćavanje vode i vazduha, radi na zašttiti životne sredinei revitalizaciji životne sredine, radi na upravljanju otpadom i reciklažom, sistematizuje i analizira podatke, izvršava proveru podataka o stepenu zagađenja životne sredine,…
Područja zapošljavanja ovog obrazovnog profila su: hemijska  industrija, rudarstvo i metalurgija, poljoprivreda i šumarstvo, proizvodnja energije i prerada sirove nafte, prehambena industrija, tekstilna industrija, gumarska industreija, saobraćaj, prerada vode za piće, prerada industrijskih i otpadnih voda, prerada i odlaganje industrijskog čvrstog otpada, prerada i odlaganje komunalnog otpada, skladištenje sirovina i energetika, reciklaža čvrstog i tečnog otpada, priprema za transport štetnih i opasnih materija, agencije za zaštitu životne sredine, opštinske i druge inspekcijske službe,…

Predmeti
I
II
III
IV
Srpski jezk i književnost
3
3
3
3
Strani jezik
2
2
2
2
Istorija
2
 
 
 
Gografija
2
 
 
 
Muzička umetnost
1
2
 
 
Fičko vaspitanje
2
2
2
2
Likovna kultura
 
1
 
 
Matematika
3
3
3
3
Računarstvo i informatika
2
 
 
 
Fizika
2
2
 
 
Hemija
 
 
 
 
Biologija
2
 
 
 
Opšta i neorganska hemija
8
 
 
 
Osnove elektrotehnike
 
 
 
 
Tehničko crtanje i mašinski elementi
2
 
 
 
Izborni predmet
 
 
 
 
Mašine, aparati i operacije
 
 
4
 
Hemijska tehnologija
 
 
2
 
Fizička hemija
 
 
4
 
Mikrobiologija
 
 
3
 
Zagađivanje i zaštita tla
 
 
3
 
Zagađivanje i zaštita vazduha
 
 
 
3
Zagađivanje i zaštita vode
 
 
 
3
Prerada i odlaganje čvrstog tla
 
 
3
 
Prerada i odlaganje otpadnih voda
 
 
 
3
Organska hemija
 
4
 
 
Automatska obrada podataka
 
 
 
2
Analitička hemija
 
4
 
 
Sociologija
 
 
2
 
Izvori zagađenja životne sredine
 
2
 
 
Organizacija poslovanja
 
2
 
 
Ispitivanje tla, vode i vazduha
 
5
 
 
Ustav i prava građana
 
 
 
1
Filozofija
 
 
 
2
UKUPNO
31
32
31
31

Comments are closed.