Elektro III stepen

         Ovaj obrazovni profil nastao je u okviru projekta „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ koji finansira nemačka vlada, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

        Veći deo nastave učenici će provoditi na praktičnoj obuci u preduzećima sa kojima su već sklopljeni Sporazumi o saradnji.

       Po završetku škole učenici će znati da:

  • Izvode elektroinstalaterske radove

  • Popravljaju kućne elektrouređaje

  • Održavaju industrijsku elektroopremu

      Pored sticanja praktičnih znanja o radu na električnim instalacijama u preduzećima i domaćinstvima, učenici/ce će se kroz izborne predmete dodatno obučavati za ugradnju savremenih instalacija u sisteme kao što su protivpožarni, sistemi nadzora, interfoni i drugi.

     Predviđeno je da učenici/ce tokom prve godine stiču osnovna praktična znanja u školskoj radionici, tokom druge godine provode dva dana u preduzeću, a u trećoj, završnoj godini su tri dana nedeljno na praksi u lokalnom preduzeću koje sarađuje sa školom.

Takođe, učenici imaju mogućnost fakultativnog učenja nemačkog jezika. Za one koji žele da nastave školovanje postoji mogućnost vanrednog upisivanja IV stepena kao i dalje školovanje na visokim školama strukovnih studija.

Nastavni plan i program možete preuzeti    ODMAH  I OVDE!!!

Comments are closed.