Elektro III stepen

          Dualno obrazvanje je deo sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca, stiču, usavršavaju i izgrađuju znanja, veštine, sposobnosti i stavovi u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave i učenja. To je, „UČENJE KROZ RAD“, organizovan proces tokom koga učenici, pod rukovodstvom i nadzorom instruktora u realnom radnom okruženju kod poslodavca stiču znanja, veštine, sposobnosti i stavove neophodne za efikasan i produktivan rad u određenom zanimanju.
Zanimanje ELEKTRIČAR je obrazovni profili sa područja rada elektrotehnika na kome se deca osposobljavaju za:
• izvođenje elektroinstalaterskih radova,
• održavanja kućnih elektrouređaja,
• održavanje industrijske elktroopreme i
• održavanje elktroenergetskih mreža i postrojenja.
         Pored sticanja praktičnih znanja o radu na električnim instalacijama u preduzećima i domaćinstvima, učenici/ce će se kroz izborne predmete dodatno obučavati za ugradnju savremenih instalacija u sisteme kao što su protivpožarni, sistemi nadzora, interfoni i drugi.
         Ovo je zanimanje trećeg stepena nakon koga se školovanje može nastaviti u odgovarajućoj visokoobrazovnoj ustanovi. Praktična nastava se obavlja u KOMPANIJAMA koje posle završetka školovanja dobijaju odmah kadar a da pri tome ne traže na tržištu rada i ne moraju da obučavaju nove ljude, već imaju učenike – radnike koje su oni već obučili.
         U saradnji sa PRIVREDNOM KOMOROM SRBIJE, učenici koji budu upisali ova zanimanja obučavaće se u Kompanijama: Peštan, Iva procesna oprema, Univerzum ciglana, Bekament…

Nastavni plan i program možete preuzeti    ODMAH  I OVDE!!!

Comments are closed.