ŠKOLA

 

Naziv pravnog lica: TEHNIČKA ŠKOLA “MILETA NIKOLIĆ”
Sedište: ARANĐELOVAC
Adresa: JOSIFA PANČIĆA broj 3, 34300 Aranđelovac
Telefon/fax: 034/6712-128; 034/6713-543
Direktor: 034/6701-128
Sekretar: 034/6702-128
Matični broj škole: 07351194
Šifra delatnosti: 80220
PIB: 100901448
Žiro račun škole:
model
poziv na broj
šifra plaćanja
840-31302845-09

97,

89-01870-04-01-742317-00,

253

e-mail: artskola@ptt.rs; artskola@miletanikolic.edu.rs
Web adresa: miletanikolic.edu.rs

 

Comments are closed.