Elektrotehničar računara

    U toku školovanja učenici stiču znanja o delovima, konstrukciji i radu savremenih računara tj. osposobljavaju se za rad na hardveru i softveru,  za održavanje elektronike samog računara,  realizovanje programa na računaru.
Obrazovni profil je veoma atraktivan i omogućava sticanje znanja primenjujući programe MS Office-a (Word, Excel, Internet,..), programe za crtanje električnih šema (AutoCAD, Protel, Orcad), programe za simulaciju rada električnih kola I sistema (Electronic, Workbench). Programiranje podrazumeva rad sa programskim jezicima Pascal, C, C++, Visual C. Elektrotehničari računari umeju da povežu delove računara (montaža), uoče i otklone probleme i kvar u računarskom sistemu, instaliraju operativni sistem, aplikativni softver i periferne uređaje, povežu i podese lokalnu računarsku mrežu,…
Dobro opremljene laboratorije i kabineti za računarstvo i informatiku I programiranje u našoj školi predstavljaju dobru osnovu za sticanje potrebnog znanja iz oblasti računarstva.
Po završetku školovanja učenici imaju direktnu prohodnost na nekom od fakulteta (Elektrotehnički, Elektronski, Fakultet organizacionih nauka, Prirodno matematički,…) ili viših škola.
Ukoliko ne žele da nastave školovanje mogućnosti zapošljavanja su veoma velike zbog velike ekspanzije računara. To podrazumeva otvaranje sopstvenog servisa – prodavnice računara i računarske opreme, održavanje računara , računarskih mreža, programiranje, obradu raznovrsnih podataka, vođenje raznih procesa u industriji, u oblastima naučnog istraživanja,…


Nastavni plan i program možete preuzeti    ODMAH  I OVDE!

Comments are closed.