Tehničar za kompjutersko upravljanje

  Ovaj tehničar upravlja obradnim procesima savremenih, kompjuterski upravljanih mašina – CNC mašina.  (CNC) Computer Numerical Control je proces proizvodnje mašinskih delova na mašinama kod kojih kompjuter upravlja kretanjem radnih organa mašine.   Izrađuje geometrijski model mašinskog dela na kompjuteru i na osnovu njega pravi program potreban za obradu na CNC mašini. Ovaj profil zahteva određenu kreativnost i veštinu koje učenik stiče izradom velikog broja programa za obradu na CNC mašinama, ali i izradom velikog broja crteža i modela na kompjuteru. Ovo je najatraktivnije zanimanje u mašinstvu jer objedinjuje projektovanje i proizvodnju primenom kompjutera.
 Na ovom smeru učenici u potpunosti stiču osnovna znanja o tehnološkim mogućnostima obradnih sistema sa kompjuterskim upravljanjem osposobljavaju se za povezivanje znanja teorijskih osnova obradnih procesa i principa projektovanja tehnoloških procesa upoznaju se sa tehnološkim. mogućnostima kompjuterski.

 
Predmet
I razred
II razred
III razred
IV razred
1
Srpski jezik i književnost
3
3
3
3
2
Strani jezik
2
2
2
2
3
Matematika
4
4
4
4
4
Računarstvo i informatika
2
 
 
 
5
Ustav i prava građana
 
 
 
1
6
Istorija
2
2
 
 
7
Geografija
2
 
 
 
8
Muzička umetnost
 
1
 
 
9
Likovna kultura
1
 
 
 
10
Fizičko vaspitanje
2
2
2
2
11
Sociologija
 
 
1
 
12
Filozofija
 
 
 
2
13
Fizika
2
2
 
 
14
Elektrotehnika i elektronika
 
2
 
 
15
Ekologija i zaštita životne sredine
1
 
 
 
16
Hemija
2
 
 
 
17
Mašinski materijali
2
 
 
 
18
Tehničko crtanje
3
 
 
 
19
Mehanika
2
2
 
 
20
Tehnologija obrade
 
2
 
 
21
Mašinski elementi
 
2
 
 
22
Organizacija rada
 
 
 
2
23
Automatizacija proizvoda i fleksibilan proizvodni sistem
 
 
2
2
24
Hidraulika i pneumatika
 
 
2
 
25
Tehnologija za kompjuterski upravljane mašine
 
 
4
 
26
Programiranje za kompjuterski upravljive mašine
 
 
2
7
27
Tehnološki postupci sa kontrolom
 
2
 
 
28
Projektovanje tehnoloških sistema
 
 
7
7
29
Kompjuterska grafika
 
3
 
 
30
Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija
 
 
3
 
29
Prakticna nastava
3
4
 
3
 
UKUPNO
33
33
32
32

Comments are closed.