Mašinstvo i obrada metala

  • MEHANIČAR ALATNIH MAŠINA – specijalista
  • AUTOMEHANIČAR – specijalista
  • METALOSTRUGAR – specijalista
  • METALOGLODAČ – specijalista
  • ZAVARIVAČ – specijalista

Konsultativna nastava će se održati 

ПОНЕДЕЉАК

Марина Крстовић

од 1400 до 1700

СРЕДА

Драган Недељковић

од 1400 до 1830

ПЕТАК

Наташа Петровић

од 1400 до 1900


M A T E R I J A L   Z A:

1.  MERENJE I KONTROLISANJE (za sve profile)

2. ORGANIZACIJE PROIZVODNJE (za sve profile)

3. HIDRAULICNE, ELEKTRICNE I PNEUMATSKE KOMPONENTE (za sve profile)

4. MAŠINSKI MATERIJALI METALNIH I ZAVARENIH KONSTRUKCIJA – ispitna pitanja

            5. MAŠINSKI KONSTRUKCIJE – skripta

Comments are closed.