POMOĆNO OSOBLJE

 

 Sede s desna na levo:
Petrović Dejan, domar škole
Lekić Svetlana, pomoćni radnik, spremačica
Milićević Radmila, pomoćni radnik, spremačica
Staničić Marina, pomoćni radnik, spremačica
Petrović Dragica, pomoćni radnik, spremačica
Milošević Snežana, pomoćni radnik, spremačica
Jakovljević Mirjana, pomoćni radnik, spremačica
Petrović Jelena, pomoćni radnik, spremačica
Na slici nedostaje  Petrović Rade, pomoćni radnik, opravdano odsutan. 

 

Comments are closed.