Ekološka sekcija

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
АКТИВНОСТ
СЕПТЕМБАР:
*  Конституисање   секције;   организовање    рада;
*  Утврђивање начина и термина рада секције
*  Обележавање дана без аутомобила-од 17. до 22. септембра се одржавају активности везане за  овај еколошки датум.Све основне школе су укључене у активности,а наша школа је задужена за поделу флајера,да обезбеди масовност уценика и да својим активностима шири значај и важност очувања чистог ваздуха.Сарадници школе са Општином су професори Селена Поповић и Бабић Зорица.
ОКТОБАР:
*  Израда плана уређења школског дворишта;
*  Посета Сајму екологије 05.10.2019. Ове школске године се и придружују ученици подручја рада електротехника.Сфера интересовања су обновљиви извори енергије.
*  Заједничка  посета Термоелектрани Обреновац ,еколога и енергетичара.Циљ посете –праћење рада Те и заштита животне средине.
НОВЕМБАР:
*  Уређивање учионица и ходника школе одговарајућим паноима (цвеће)
ДЕЦЕМБАР:
*  Уређење школе у духу Новогодишњих празника
ЈАНУАР
*  Декупаж техника – 2 радионице
*  Обележавање 26.јануара –Светски дан образовања о заштити животне средине
МАРТ:
*  Обележавање дана воде-22.март
*   Дан заштите шумарства-21.март
*  Дан метеорологије-23.март
*  Ове дане обележавамо у сарадњи са Општином Аранђеловац и ВТШ.
АПРИЛ:
*  Дан планете земље и Дан здравља
*  Посета Лапово-санитарној најсавременијој депонији
*  Учешће на хуманитарној акцији
МАЈ:
*  Активности на уређењу школског дворишта
*  Посета Сребрном језеру
ЈУН:
*  Дан заштите животне средине-сарадња са Општином Аранђеловац,ВТШ ,гимназијом Милош Савковић,економском школом Слободан Минић.
*  Анализа реализације плана рада еколошке секције

Comments are closed.