POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE

OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE I RODITELJE 

                  Škola počinje rad sa učenicima/izvođenje nastave 01. septembra 2021. godine

U prepodnevnoj smeni biće sledećih odeljenja: I/2, I/4, I/6, I/7, II/2, II/5, III/1, III/4, III/6, III/7, III/8, IV/1 i IV/5, a

u popodnevnoj smeni biće učenici sledećih odeljenja: I/1, I/3, I/5, II/1, II/3, II/4, II/6, II/7, III/2, III/3, III/5, IV/2, IV/3 i IV/4.

                 Raspored časova za SEPTEMBAR možete videti OVDE!!!

                 Raspored zvona za školsku 2021/2022. godinu:

Redni broj časa

Prva smena Redni broj časa Druga smena
Počinje Završava Počinje

Završava

1.

07:30 08:15 1. 14:00 14:45
2.

08:20

09:05 2. 14:50

15:35

3.

09:25

10:10 3. 15:55

16:40

4.

10:15

11:00 4. 16:45

17:30

5.

11:05

11:50 5. 17:35

18:20

6.

11:55

12:40 6. 18:25

19:10

7. 12:45 13:30

7.

19:15

20:00

                  31.avgusta 2021. (utorak), u 10 časova, u školi će biti organizovan prijem učenika prvog razreda gde će se upoznati sa odeljenjskim starešinama i dobiti sve važne informacije u vezi sa školom/nastavom.

Napomena: Obavezno je pridržavati se epidemioloških preporuka (nošenje maske)         

Odeljenje Obrazovni profil Satnica
I-1 Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina od 10 časova
I-2 Bravar-Zavarivač/Operater mašinske obrade od 10 časova
I-3 Industrijski mehaničar/Mehaničar motornih vozila od 10 časova
Odeljenje Obrazovni profil Satnica
I-4 Tehničar za zaštitu životne sredine od 10 časova
I-5 Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju od 10 časova
I-6 Elektrotehničar automatike od 10 časova
I-7 Elektrotehničar informacionih tehnologija od 10 časova

Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika
Tehničke škole “Mileta Nikolić“

• Održavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1 metar.
• Prilikom ulaska u školu, obavezno preći preko dezobarijere koja će biti postavljena na ulaznim vratima škole.
• Na svakom spratu nalaziće se dezinfekciona sredstva za korišćenje neposredno pred ulazak u učionicu.
• U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova (mali i veliki odmor) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve.
• Održavanje fizičke distance među učenicima neophodno je i tokom malih i velikog odmora. Preporučuje se da učenici provode veliki odmor na otvorenom (u školskom dvorištu) kad god to vremenske prilike dozvoljavaju, u suprotnom preporuka je da učenici ostanu u svojim učionicama poštujući fizičku distancu.
• Učenici treba da nose masku sve vreme boravka u školi (od ulaska u školu pa sve do dolaska do svoje klupe, prilikom svakog kretanja van klupe, odlaska na odmor ili toalet, odgovaranja i svakog razgovora ) ali se ona može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.
• Moguće je koristiti bilo koju masku, ali je bitno da se koristi na ispravan način tako da prekriva usta i nos.
• Učenici su tokom boravka u školi u obavezi da redovno primenjuju mere lične higijene.
• Obavezno je provetravanje (otvaranjem prozora) za vreme svakog školskog odmora i između smena. Ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju preporučuje se držanje otvorenih prozora i tokom trajanja nastave.
• Ukoliko se simptomi virusa pojave van škole, obavezno je javiti se u COVID – 19 ambulantu Doma zdravlja i ne dolaziti u školu već samo obavestiti odeljenjskog starešinu.
• Ukoliko se simptomi virusa pojave u školi, učenika smestiti u praznu učionicu/prostoriju i obavestiti roditelje i nadležni institut/zavod za javno zdravlje.

Direktor škole
Ranković Dragan

Comments are closed.