POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE

OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE I RODITELJE 

          Na sednici Nastavničkog veća, održanoj 19.08.2020. godine donete su sledeće odluke u vezi sa organizacijom rada/nastave u vreme trajanja pandemije izazvane virusom – COVID-19:

         Škola počinje rad sa učenicima/izvođenje nastave 01. septembra 2020. godine

– Prepodnevna smena počinje u 08 časova i u toj smeni će biti učenici sledećih odeljenja: I/1, I/3, I/4, I/6, I/7, II/3, II/5, III/2, III/3, III/4, III/6, III/7, IV/1 i IV/5.

– U popodnevnoj smeni pretčas počinje u 13.30 časova, a prvi čas u 14.05 časova, i u toj smeni će biti učenici sledećih odeljenja: I/2, I/5, II/1, II/2, II/4, II/6, II/7, II/8, III/1, III/5, III/8, IV/2, IV/3 i IV/4.

            Časovi u školi će trajati po 30 minuta, a nastava će biti organizovana po kombinovanom modelu, prema uputstvu Ministarstva prosvete. Odeljenja će biti deljena u grupe do 15 učenika, i ići će u školu naizmenično po nedelju dana. Grupa koja ne ide u školu radiće te nedelje od kuće (on-line).

           28. i 31.avgusta 2020. (petak i ponedeljak) u školi će biti organizovan prijem učenika i roditelja prvog razreda gde će se upoznati sa odeljenjskim starešinama i dobiti sve važne informacije u vezi sa školom/nastavom koja počinje sa radom 01. septembra.

           Sastanak sa razrednim starešinama će biti održan u VOC-u (fiskulturna sala). Prilikom dolaska u školu učenici i roditelji su u obavezni da nose maske, na ulazu u školu će obaviti predviđenu dezinfekciju ruku, proći preko „dezobarijere“ kako bismo ispoštovali sve mere bezbednosti i zaštite zdravlja, kako učenika tako i nastavnika.

         Učenici prvog razredai njihovi roditelji će dolaziti u školu po sledećem rasporedu:

28.08.2020. godine

Odeljenje Obrazovni profil Satnica
I-1 Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina od 16 časova
I-2 Bravar-Zavarivač/Operater mašinske obrade od 17 časova
I-3 Električar od 18 časova

31.08.2020. godine

Odeljenje Obrazovni profil Satnica
I-4 Tehničar za zaštitu životne sredine od 16 časova
I-5 Tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju od 17 časova
I-6 Elektrotehničar automatike od 18 časova
I-7 Elektrotehničar informacionih tehnologija od 19 časova

          Sastanci učenika i starešina ne bi trebalo da traju duže od 30 minuta kako bismo imali dovoljno vremena za dezinfekciju prostorije posle svakog odeljenja.

                 Uputstvo o merama zaštite zdravlja učenika                                          Tehničke škole “Mileta Nikolić“

• Održavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1,5 metara.

• Prilikom ulaska u školu, obavezno preći preko dezobarijere koja će biti postavljena na ulaznim vratima škole.

• Na svakom spratu nalaziće se pomoćno osoblje koje će sredstvima za dezinfekciju dezinfikovati ruke učenicima neposredno pred ulazak u učionicu.

• Obavezno je poštovanje obeležene putanje kretanja tako da se učenici čije se učionice nalaze sa desne strane hodnika kreću desnom stranom, a učenici čije se učionice nalaze sa leve strane hodnika kreću levom stranom, ne mešajući se jedni sa drugima.

• U periodu neposredno pre i posle nastave, kao i tokom velikikog odmora u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve.

• Tokom trajanja malih odmora učenicima je zabranjen izlazak van škole. Mogu se kretati samo do toaleta, i nazad do učionice, bez nepotrebnog zadržavanja na hodnicima.

• Održavanje fizičke distance među učenicima neophodno je i tokom malih i velikog odmora. Preporučuje se da učenici provode veliki odmor na otvorenom (u školskom dvorištu) kad god to vremenske prilike dozvoljavaju, u suprotnom preporuka je da učenici ostanu u svojim učionicama poštujući fizičku distancu.

• Učenici treba da nose masku sve vreme boravka u školi (prilikom svakog kretanja van klupe, odlaska na odmor ili toalet, odgovaranja i svakog razgovora ) ali se ona može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu. Ukoliko učenik ne nosi masku tokom boravka u školi, biće vraćen kući!

• Moguće je koristiti bilo koju masku, ali je bitno da se koristi na ispravan način tako da prekriva usta i nos.

• Učenici su tokom boravka u školi u obavezi da redovno primenjuju mere lične higijene.

• Obavezno je provetravanje (otvaranjem prozora) za vreme svakog školskog odmora i između smena. Ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju preporučuje se držanje otvorenih prozora i tokom trajanja nastave.

• Ukoliko se simptomi virusa pojave van škole, obavezno je javiti se u COVID – 19 ambulantu Doma zdravlja, obavestiti odeljenjskog starešinu i ne dolaziti u školu.

• Ukoliko se simptomi virusa pojave u školi, učenika smestiti u praznu učionicu/prostoriju i obavestiti roditelje i nadležni institut/zavod za javno zdravlje.

Comments are closed.