UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED NAŠE ŠKOLE

     PRVI UPISNI KRUG UČENIKA U NAŠU ŠKOLU OBAVIĆE SE U 

ČETVRTAK 09.07.2020. i PETAK 10.07.2020. od 08-14 ćasova

       Pored usluge eUpis za škole, od ove godine dostupna je i usluga za roditelje/druge zakonske zastupnike učenika koja im omogućava upis učenika u skladu sa ostvarenim pravom, bez dolaska u školu.

      Svakako, učenici se mogu upisati i dolaskom u školu, kada je dovoljno da u papirnom obliku preda ispravno popunjenu prijavu za upis, dok će škola pribaviti ostale dokumente po službenoj dužnosti u elektronskom obliku korišćenjem usluge eUpis. 

      Popunjavanjem prijave za upis učenika u srednju školu, roditelj/drugi zakonski zastupnik unosi podatke koji su školi neophodni za upis učenika u srednju školu.

      Uneti podaci će školi biti vidljivi u okviru usluge eUpis, a proveru potrebnih činjenica u skladu sa zakonom ovlašćeno lice će sprovesti pristupom postojećim evidencijama po službenoj dužnosti, na isti način kao i za učenika koji radi upisa dođe u školu. Ukoliko je upis uspešan, roditelj će biti obavešten o tome. Ukoliko upis nije uspešan roditelj se obaveštava da je neophodno da se radi upisa obrati školi, kada je potrebno proveriti sve unete podatke, kao i podatke koji su dohvaćeni iz službenih evidencija, te otkloniti nedostatke i učenika upisati u školu.

      Ovom prilikom naša škola, pre početka upisa, obaveštava roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika o sledećem:

     1) Da imaju mogućnost prijave za upis učenika u srednju školu preko Portala eUprava i da, u tom slučaju, ne moraju da dolaze u školu.

     2) Da oni koji ne iskoriste uslugu preko Portala eUprava moraju da dođu u školu, ali da nema potrebe da donose bilo koji dokument u papirnom obliku (izvode, potvrde o prebivalištu i lekarsko i sl.)

Comments are closed.