OBAVEŠTENJE ZA REDOVNE I VANREDNE UČENIKE

                  Za redovne učenike obrazovnog profila TEHNIČAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE (CNC) MAŠINA, koji nisu položili maturski ispit u junskom roku, u periodu od 07.08.2023. do 18.08.2023. godine, biće organizovana PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE MATURSKOG ISPITA u avgustovskom roku.

                   Za vanredne učenike, organizacija AVGUSTOVSKOG ispitnog roka je sledeća:

  • prijavljivanje ispita od 14.08. do 18.08.2023. godine

  • polaganje pismenog ispita iz MATEMATIKE: 23.08.2023. u 16 sati

  •  polaganje pismenog ispita iz SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI: 24.08.2023. u 16 sati

  • polaganje pismenog ispita iz STRANOG JEZIKA: 25.08.2023. u 16 sati

  • polaganje usmenih ispita i praktične nastave: 25.08.2023. u 16 sati

Comments are closed.